BSDLabs - Intersonic AB IT-Service

Vi tillhandahåller tjänster baserade på Free- och OpenBSD.

  • Lokal och remote backup med Bacula®
  • VPN-lösningar
  • Primär och sekundär DNS
  • Backup MX och spam / virusfiltrering
  • Systemövervakning med Nagios®

 

freebsd

header dots